अभिमन्यु का दिल तोड़ कर अक्षरा का भी रो रो कर हुआ बुरा हाल | YE RISTA KYA KHALATA HAI Upcoming Twist delis.krअभिमन्यु का दिल तोड़ कर अक्षरा का भी रो रो कर हुआ बुरा हाल | YE RISTA KYA KHALATA HAI Upcoming Twist.